การให้บริการด้านการวิจัย
หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงธุรกิจ
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

research02

ทีมอาจารย์นักวิจัยที่โด่งดังที่สุดในยุทธจักร

Suchart
PDF CV_Suchart

เกียรติประวัติ
ศ.ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

Download 

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
(Suchart Prasith-rathsint Ph.D.)

การศึกษา
- ปริญญาตรีเกียรตินิยม(พ.ศ.2508) ทางด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียนิวซีแลนด์ ด้วยทุนโคลัมโบ
- ปริญญาโทและเอก (พ.ศ.2514) ทางสังคมวิทยา-ประชากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย บราวน์ ด้วยทุนสภาประชากรของสหรัฐอเมริกา, สมาชิกสมาคมเกียรตินิยมสูงสุด ฟาย เบต้า เคปป้า (Phi Beta Kappa)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน ปรอ.4 (344) ได้รับโล่ห์นักวิชาการดีเด่น วปรอ. 344

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ (ชั้นสูงสุด)
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ (2541)

Kanikar
PDF CV_Kanikar

เกียรติประวัติ
รศ. ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม

Download 

รศ. ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม
Kanikar Sookasame

รองศาสตราจารย์
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยอนาตการณ์
รองประธานบริหาร มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัย
รองประธานบริหาร ศูนย์อบรมวิจัยนานาชาติ (IRCT)

การศึกษา คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา
การศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาเอก สังคมวิทยา 2523 Utah State University, ปรัชญาดุษฎีบันฑิต
ปริญญาโท ปริญญาโทสังคมวิทยามหาบัณฑิต 2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ปริญญาตรี สังคมวิทยาและ 2513 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา