พบกันอีกครั้งกับ… หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 2 Going To Be Successful #2 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านฟอร์ทเวย์น ESC STUDIO รังสิต

“ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ” เป็นคำที่เรามักจะได้ยินเสมอๆ

หลักสูตรความสำเร็จนั้น ออกแบบให้เหมือนกันหมดไม่ได้ วิธีการทำงาน องค์ประกอบที่หล่อหลอมเพื่อที่ Going To Be Successful นั้น ขึ้นกับวิธีคิดด้วยเป็นสำคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เราควรเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่ผู้คน หรือคู่ธุรกิจ พบเจอกันเป็นอันดับแรก คือ First Impression ความประทับใจแรกพร้อมดัวยบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆ ส่วน กล่าวคือ บุคลิกภาพภายนอก – ภายใน รูปลักษณ์ ท่วงท่าที่สง่างาม  การสื่อสาร การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง ภาษา ทัศนคติ และมารยาททางสังคมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประกอบกัน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน  หลักสูตร Going To Be Successful จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งวิธีคิด และการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยบุคลิกภาพและการพูด เพื่อให้ความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

TIPs RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE จัดอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

วันที่  11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านฟอร์ทเวย์น ESC STUDIO รังสิต

ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ท่าน  (ไม่รวม VAT)

( รวมค่าวิทยากร,อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบ จำนวน 2 วัน)

ถูกมาก! จองด่วน! รับจำนวนจำกัด!

ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติม

02-117-4606

FB Page : https://www.facebook.com/Tips-Research-and-Training-Institute-371249489969327/

ACADEMIC PARTNER22
tip_logo

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
เลขที่ 31/1209 ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. 02-117-4606 Fax. 02-117-4605

<
003277

© 2016-2020 All rights reserved.