การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมขาย Telesales

Soft skills: การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมขาย Telesales

TIPs Research and Training Institute ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมขาย Telesales ให้แก่พนักงาน บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) TSR ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด จ. ปทุมธานี วันที่ 26-27 พ.ย. 62

โดย อาจารย์ ปวีนา เปล่งฉวี

ACADEMIC PARTNER22
tip_logo

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
เลขที่ 31/1209 ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. 02-117-4606 Fax. 02-117-4605

<
003277

© 2016-2020 All rights reserved.